Õppekavarühm: Transporditeenused

Kursuse toimumiseaeg: 18.04.2018 - 02.05.2018

Õppeaine nimetus Õppetunde Sealhulgas
Teooria Praktilisi
Põhiained      
1. Tööõiguse alused 6 5  1
2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia 12 5 7
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 18 14 4
4. Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) 24 18 6
5. Kindlustused 2 2 -
6. Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika 4 4 -
7.Autojuhi vastus 4 3 -
       
Kokku 70 52 18