Автошкола находится по адресу Фама 10, офисные помещения, в домофон набирать 004.   Время работы: Понедельник-Пятница, 12:00 - 18:00

B - категория

B-kategoria - 430 euro, учащимся - 410 euro. В стоимость входит 41 час теории, 21 час вождения, 1 час занятия в темное время суток, 1 час вождение на скользкой площадке и 1 час экзамен. (дополнительный час вождения-25 евро)

Обучение в нашей автошколе длится 7 - 8 недель.

В курс обучения входит 41 академический час* теории и 21 час вождение + 1 час экзамен по вождению - 340 евро.

1 час вождения на скользкой дороге - 55 евро.

1 час вождение в тёмное время суток, практика - 35 евро.

Курсы по оказанию первой медицинской помощи - 20 евро.

Теоретические занятия проходят 2 раза в неделю, а практические занятия - по индивидуальному графику, согласованному между учеником и преподавателем по вождению.

Кроме этого вам предстоит понести следующие затраты:
# медицинская справка о состоянии Вашего здоровья. Эту справку Вы можете получить в любой поликлинике или у семейного врача.
# постановлением Министерства Образования каждый начинающий водитель обязан пройти курс по оказанию первой медицинской помощи, вождение на скользкой дороге и вождение в тёмное время суток.

Учащиеся, которые не прошли курс по оказанию первой медицинской помощи, вождение на скользкой дороге и вождение в тёмное время суток, до экзаменов в Авторегистр не допускаются.

При получении документов по окончанию автошколы, Вам выдают полезный набор начинающего водителя.

 

Программа обучения водителей транспортных средств категории В и подкатегории В1

Teooriatundide teemad

Teema number

Teema nimi

Minimaalne teooriatundide arv

Moodulid

T1

Moodul 1

Õppetundide 10

T1.1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärides

0.5

T1.2

Iseseisvaks õppemiseks juhendamine

0.5

T1.3

Liiklus, kui süsteem

4

T1.4

Teiste liiklejatega arvestamine

1

T1.5

Ohutu liiklemise põhimõtted

1

T1.6

Sõiduki turvalisus

1

T1.7

Inimene sõidukijuhina

2

T2

Moodul 2

Õppetundide 10

T2.1

Sõidu alustamine ja asukoht sõites

2

T2.2

Sõidujärjekord sõits

3

T2.3

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

1.5

T2.4

Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine

1.5

T2.5

Käitumine liiklusõnnetuse korral

2

T3

Moodul 3

Õppetundide 7

T3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

T3.2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

1

T3.3

Keskkonda säästev sõiduki kasutamine

1

T3.4

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

T3.5

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

2

Kolm moodulit kooku

27

T3.6

Arvetustöö

2

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Kokku esmaõppe algastmes

30

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

Juhi esmaõppe lõppastme koolitus

LT1

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.Käitumine libedates teeoludes

3

LT2

Libedasõidu riskivältimise praktikum

1

Kokku lõppastme koolituses

4

Sõidutundide teemad

Teema number

Teema nimi

Minimaalne teooriatundide arv

Algastme koolitus

Moodul 1

1

Juhi tööased ja turvavarustus

1

2

Sõiduki käsitsemine

2

3

Sõit individuaalprogrammi järgi 1 mooduli raames

1

4

Vahekontroll

1

Moodul 2

5

Sõit vähese liiklusega teedel

1

6

Reguleerimata ristmike ületamine

1

7

Lihtsamate reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

1

8

Peatumine ja parkimine

2

9

Keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

1

10

Sõit intensiivse liiklusega teedel

1

11

Ringliiklusega ristmike ültamine

2

12

Manteesõit

1

13

Vahekontroll

1

Moodul 3

14

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

15

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

2

16

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

2

17

Sõit individuaalprogrammi järgi 3 mooduli raames

 

18

Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine

1

19

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Kolm moodulit kokku

23

20

Juhi esmaõppe käigus omandatud sõiduoskuste kontroll

1

Kokku esmaõppe algastmes

24

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

 

Lõppastme koolituse

LT1

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

1

LT2/LS2

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

2

Kokku lõppastne koolituses:

3

 

Продолжительность одного учебного часа теории в аудитории  — 45 минут. Продолжительность учебного часа вождения — 45 минут. Между учебными часами вождения должна быть пауза длительностью не менее 15 минут. Длительность начальной ступени курса первичного обучения в автошколе – не менее шести недель  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

* 1 академический час = 45 минутам.

    Yungman autokool asub Fama 10, Narva.     Avatud e.-r. 12.00-18.00

    TÜ Jungman Pluss
reg. 11650178
  tel. 35 688 87, 5519488

    [email protected]   [email protected]    [email protected]

    Arveldusandmed:
    Konto EE722200221046485714
    SWEDBANK,  BIC: HABAEE2X